【R站译制】中文字幕《关于C4D的十个小技巧》光头大佬 10 Dope Cinema4D Tips Vol.1 视频教程 免费观看

动效宝典 Mr.R 8个月前 (04-06) 16448次浏览 已收录 749个评论 扫描二维码

【R站译制】中文字幕《关于C4D的十个小技巧》光头大佬 10 Dope Cinema4D Tips Vol.1 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 1

教程简介
视频名称 《关于C4D的十个小技巧》
章节时长 00:15:30
视频讲师 国外大神 Andrey Lebrov
视频语言 中文字幕
程序版本
工程文件
课程价格 198元 免费
其他说明 光头大佬又给大家带来了新的C4D相关教程,非常骚气的10个小技巧,千万别错过了哈,肯定有超出你认知范围的东东,反正泥萌也学不会,好吧,希望能够帮助大家拓展 CG&VFX 视野,提升鉴赏的能力和艺术水平,并深入了解相关技术,提升学习兴趣,感谢你的支持和关注,我们会继续努力!。
QQ㊀群:240424174 ㊁群:749250816 ㊂群:542382043 ㊄群:860166303 ⑥群 738134262

注意:本段内容须成功“回复本文”后“刷新本页”方可查看!

【R站译制】中文字幕《关于C4D的十个小技巧》光头大佬 10 Dope Cinema4D Tips Vol.1 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 2【R站译制】中文字幕《关于C4D的十个小技巧》光头大佬 10 Dope Cinema4D Tips Vol.1 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 3【R站译制】中文字幕《关于C4D的十个小技巧》光头大佬 10 Dope Cinema4D Tips Vol.1 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 4【R站译制】中文字幕《关于C4D的十个小技巧》光头大佬 10 Dope Cinema4D Tips Vol.1 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 5


QQ㊀群: 240424174;QQ㊁群: 749250816;QQ㊂群: 542382043;
㊄群: 860166303;⑥群: 738134262 ⑦群 750397184
常见问题:1、文件解压请使用Winrar5.5版本以上解压;
2、视频播放有声音无画面,请了解下PotPlayer播放器;
3、回复仍不可见隐藏内容,请使用邮箱注册登录;
R大技术站 , 版权所有,如未注明 , 均为原创,如需转载请注明来源!
喜欢 (23)
[itdiy@qq.com]
分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
(749)个小伙伴在吐槽
 1. 谢谢分享
  biubiubiubiu12019-12-09 16:18 (3小时前)回复 Mac OS X | Chrome 78.0.3904.108
 2. 66666
  与神同行2019-12-07 15:49 (2天前)回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 3. 谢谢分享
  青红皂白2019-12-04 11:22 (5天前)回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 4. 6666666666666
  lbguang2019-12-03 19:44 (6天前)回复 Windows 10 | Chrome 78.0.3904.70
 5. 感谢分享
  lomcho2019-12-03 15:18 (6天前)回复 Windows 7 | Chrome 63.0.3239.132
 6. 感谢分享
  随lyk2019-12-02 14:13 (1周前)回复 Windows 7 | Chrome 70.0.3538.25
 7. notsimon
  6666666666666666666666666666666666666
  notsimon2019-11-28 21:22 回复 Windows 10 | Chrome 78.0.3904.70
 8. 6666666666666666666666666666666666666
  15847385252019-11-27 10:43 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 9. 33333333333333333333
  15847385252019-11-27 10:38 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 10. fhfjhkghjfhjhgfjfffffffff
  15847385252019-11-27 10:37 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 11. 学习使我快乐
  11121212112019-11-25 10:03 回复 Windows 10 | Chrome 74.0.3729.169
 12. 666666666
  齐天大蒜2019-11-24 19:49 回复 Mac OS X | Safari浏览器 605.1.15
 13. 6666666666666
  IMP2019-11-24 14:36 回复 Windows 10 | Maxthon 浏览器5.2.7.1000
 14. 6666666666666
  早点睡2019-11-20 15:40 回复 Windows 10 | Chrome 70.0.3538.25
 15. 6666666666666666666666666666666666666
  LLLLLLLLLLLLLLLeo2019-11-18 09:26 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 16. 66666666666
  tianci2019-11-13 23:43 回复 Windows 10 | Chrome 78.0.3904.87
 17. 那年
  666666666666666666666666666666
  那年2019-11-12 15:02 回复 Windows 10 | Chrome 70.0.3538.25
 18. ss
  DDD2019-11-09 10:13 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 19. 666666666666
  woomin19862019-11-08 21:46 回复 Windows 7 | Chrome 70.0.3538.25
 20. 感谢分享
  brave2019-11-08 21:32 回复 Windows 10 | 搜狗浏览器 2.X
 21. 感谢分享 谢谢
  brave2019-11-08 21:32 回复 Windows 10 | 搜狗浏览器 2.X
 22. 66
  Null_19892019-11-08 08:35 回复 Windows 10 | Firefox浏览器 70.0
 23. 学习一下学习一下学习一下学习一下
  北冥鱼2019-11-04 15:01 回复 Windows 10 | Firefox浏览器 70.0
 24. 学习一下学习一下学习一下学习一下
  一鱼惊鸿2019-11-04 14:39 回复 Windows 10 | Firefox浏览器 70.0
1 28 29 30