【R站译制】中文字幕 CG&VFX《现实主义vs超现实主义风格》Realism vs Hyperrealism 视频教程 免费观看

视效后期 Mr.R 5个月前 (04-22) 2978次浏览 已收录 120个评论 扫描二维码

【R站译制】中文字幕 CG&VFX《现实主义vs超现实主义风格》Realism vs Hyperrealism 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 1

教程简介
视频名称 现实主义vs超现实主义风格》Realism vs Hyperrealism
章节时长 00:22:10
视频讲师 国外大佬
视频语言 中文字幕
程序版本
工程文件
课程价格 998元 免费
其他说明 今天来了解下关于现实主义超现实主义的话题,其中约翰神佬的讲座可以了解下《灯光宝典》。希望能够帮助大家拓展 CG&VFX 视野,提升鉴赏的能力和艺术水平,并深入了解相关技术,提升学习兴趣,感谢你的支持和关注,我们会继续努力!
QQ㊀群:240424174 ㊁群:749250816 ㊂群:542382043 ㊄群:860166303 ⑥群 738134262
相关视频

注意:本段内容须成功“回复本文”后“刷新本页”方可查看!

【R站译制】中文字幕 CG&VFX《现实主义vs超现实主义风格》Realism vs Hyperrealism 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 2【R站译制】中文字幕 CG&VFX《现实主义vs超现实主义风格》Realism vs Hyperrealism 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 3【R站译制】中文字幕 CG&VFX《现实主义vs超现实主义风格》Realism vs Hyperrealism 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 4


QQ㊀群: 240424174;QQ㊁群: 749250816;QQ㊂群: 542382043;
㊄群: 860166303;⑥群: 738134262 ⑦群 750397184
常见问题:1、文件解压请使用Winrar5.5版本以上解压;
2、视频播放有声音无画面,请了解下PotPlayer播放器;
3、回复仍不可见隐藏内容,请使用邮箱注册登录;
R大技术站 , 版权所有,如未注明 , 均为原创,如需转载请注明来源!
喜欢 (6)
[itdiy@qq.com]
分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
(120)个小伙伴在吐槽
 1. 6666666666666666
  人迹罕至2019-09-15 16:32 (6小时前)回复 Windows 10 | Chrome 76.0.3809.132
 2. nb
  孤单滴路人2019-09-05 18:08 回复 Windows 7 | Chrome 76.0.3809.132
 3. 66666666
  神秘嘉宾2019-09-05 11:09 回复 Windows 10 | 搜狗浏览器 2.X
 4. 1
  sunyuhe2019-09-01 18:03 回复 Windows 10 | Chrome 65.0.3325.146
 5. 羽诚君
  6666666666666666666666666666
  羽诚2019-08-27 13:47 回复 Windows 7 | Chrome 76.0.3809.100
 6. 66666666666
  luxuanlin2019-08-25 11:17 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 7. 感谢分享
  XINMU2019-08-23 14:27 回复 Windows 10 | Firefox浏览器 68.0
 8. 66666666666666666666
  kevinsky13022019-08-22 19:13 回复 Windows 10 | Chrome 74.0.3729.169
 9. 学习大神
  bin2019-08-15 11:32 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 10. xiexiele
  ds2019-08-13 11:07 回复 Mac OS X | Chrome 76.0.3809.100
 11. 6666
  11112019-08-11 02:41 回复 Windows 10 | Chrome 75.0.3770.142
 12. 1231
  jake2019-07-28 00:52 回复 Mac OS X | Chrome 75.0.3770.142
 13. 现实主义vs超现实主义风格
  showy2019-07-22 10:24 回复 Windows 10 | Chrome 75.0.3770.142
 14. 好像学习
  大树上的咖啡馆2019-07-21 22:44 回复 Windows 7 | Chrome 75.0.3770.142
 15. 6666
  刘星星2019-07-21 21:44 回复 Windows 10 | Chrome 69.0.3497.100
 16. 1
  xinhua2019-07-19 00:32 回复 Windows 10 | Chrome 70.0.3538.25
 17. 非常感谢
  doncerd2019-07-11 14:20 回复 Mac OS X | Safari浏览器 605.1.15
 18. 的时候胜多负少的
  贝克街男孩2019-07-09 21:19 回复 Windows 7 | Chrome 69.0.3497.100
 19. 6666
  mmdanh2019-07-09 10:42 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 20. 学习使我快乐
  htmxx2019-07-08 15:40 回复 Windows 10 | 搜狗浏览器 2.X
1 3 4 5