【R站译制】中文字幕 CG&VFX《透视的训练》提升艺术视觉感知力 Perspective 视频教程 免费观看

视效后期 Mr.R 3个月前 (05-16) 5662次浏览 已收录 276个评论 扫描二维码

【R站译制】中文字幕 CG&VFX《透视的训练》提升艺术视觉感知力 Perspective 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 1

教程简介
视频名称 透视的训练》提升艺术视觉感知
章节时长 00:08:57
视频讲师 国外大佬
视频语言 中文字幕
程序版本
工程文件
课程价格 998元 免费
其他说明 反正你也不看系列,透视学司空见惯,很简单也一看就懂,但你有没有练就成像艺术家一样的慧眼,去审视这个世界呢,并让艺术成为你生活的一部分,成为你思维体系的一份部分呢,希望能够帮助大家拓展 CG&VFX 视野,提升鉴赏的能力和艺术水平,获得创作灵感,并深入了解相关技术,提升学习兴趣,感谢你的支持和关注,我们会继续努力!
QQ㊀群:240424174 ㊁群:749250816 ㊂群:542382043 ㊄群:860166303 ⑥群 738134262
相关视频

注意:本段内容须成功“回复本文”后“刷新本页”方可查看!

【R站译制】中文字幕 CG&VFX《透视的训练》提升艺术视觉感知力 Perspective 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 2【R站译制】中文字幕 CG&VFX《透视的训练》提升艺术视觉感知力 Perspective 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 3【R站译制】中文字幕 CG&VFX《透视的训练》提升艺术视觉感知力 Perspective 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 4【R站译制】中文字幕 CG&VFX《透视的训练》提升艺术视觉感知力 Perspective 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 5

 


QQ㊀群: 240424174;QQ㊁群: 749250816;QQ㊂群: 542382043;
㊄群: 860166303;⑥群: 738134262 ⑦群 750397184
常见问题:1、文件解压请使用Winrar5.5版本以上解压;
2、视频播放有声音无画面,请了解下PotPlayer播放器;
3、回复仍不可见隐藏内容,请使用邮箱注册登录;
R大技术站 , 版权所有,如未注明 , 均为原创,如需转载请注明来源!
喜欢 (12)
[itdiy@qq.com]
分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
(276)个小伙伴在吐槽
 1. 666666666666
  xudong2019-08-20 08:26 (7小时前)回复 Windows 10 | Chrome 76.0.3809.100
 2. 66666666666
  2019-08-14 21:02 (6天前)回复 Mac OS X | Safari浏览器 605.1.15
 3. 66666
  donghuang2019-08-14 16:50 (6天前)回复 Windows 10 | Chrome 52.0.2743.116
 4. 666666学习
  songwdt2019-08-12 21:27 回复 Windows 10 | Chrome 70.0.3538.25
 5. 666666666666666666
  大苏打2019-08-12 13:05 回复 Windows 10 | Chrome 70.0.3538.25
 6. 66666
  lucien08082019-08-09 14:44 回复 Windows 7 | 搜狗浏览器 2.X
 7. 好好学习 天天向上
  花道袭人2019-08-05 19:23 回复 Mac OS X | Firefox浏览器 68.0
 8. 好好学习 天天向上
  sglvain2019-08-05 14:24 回复 Windows 7 | Chrome 75.0.3770.100
 9. 55
  1232019-07-31 14:04 回复 Windows 7 | Chrome 63.0.3239.132
 10. 111111111111111
  12019-07-31 12:20 回复 Windows 10 | Chrome 75.0.3770.142
 11. 31
  jake2019-07-28 00:51 回复 Mac OS X | Chrome 75.0.3770.142
 12. 感谢分享
  姜姜将讲2019-07-23 10:32 回复 Windows 10 | Chrome 75.0.3770.142
 13. 透视的训练
  showy2019-07-22 10:20 回复 Windows 10 | Chrome 75.0.3770.142
 14. 来了
  Do or Die2019-07-19 16:46 回复 Linux | Chrome 75.0.3770.101
 15. 4
  xinhua2019-07-18 22:01 回复 Windows 10 | Chrome 70.0.3538.25
 16. 6666
  lyly82019-07-16 21:36 回复 Windows 7 | Chrome 75.0.3770.100
 17. qiuniya
  paulwhy1072019-07-16 14:30 回复 Windows 10 | Chrome 75.0.3770.100
 18. 感谢大佬分x
  ppoiq2019-07-14 20:03 回复 Windows 10 | Chrome 74.0.3729.131
 19. 123
  吴明轩1232019-07-14 16:46 回复 Windows 7 | Chrome 63.0.3239.132
 20. jiejie2019-07-14 15:32 回复 Windows 7 | Chrome 63.0.3239.132
 21. 6+66666666666
  wj3784941492019-07-14 14:44 回复 Windows 10 | 搜狗浏览器 2.X
 22. 感谢
  xiaokeng2019-07-11 15:51 回复 Windows 10 | Chrome 70.0.3538.102
 23. 非常感谢
  doncerd2019-07-11 14:22 回复 Mac OS X | Safari浏览器 605.1.15
 24. 6666
  tmac2019-07-09 15:44 回复 Mac OS X | Maxthon 浏览器5.1.134
 25. 6666666666666666666666666666
  log2019-07-08 21:38 回复 Windows 7 | Chrome 75.0.3770.100
1 9 10 11