【R站译制】中文字幕 CG&VFX《透视的训练》提升艺术视觉感知力 Perspective 视频教程 免费观看

视效后期 Mr.R 5个月前 (05-16) 6073次浏览 已收录 298个评论 扫描二维码

【R站译制】中文字幕 CG&VFX《透视的训练》提升艺术视觉感知力 Perspective 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 1

教程简介
视频名称 透视的训练》提升艺术视觉感知
章节时长 00:08:57
视频讲师 国外大佬
视频语言 中文字幕
程序版本
工程文件
课程价格 998元 免费
其他说明 反正你也不看系列,透视学司空见惯,很简单也一看就懂,但你有没有练就成像艺术家一样的慧眼,去审视这个世界呢,并让艺术成为你生活的一部分,成为你思维体系的一份部分呢,希望能够帮助大家拓展 CG&VFX 视野,提升鉴赏的能力和艺术水平,获得创作灵感,并深入了解相关技术,提升学习兴趣,感谢你的支持和关注,我们会继续努力!
QQ㊀群:240424174 ㊁群:749250816 ㊂群:542382043 ㊄群:860166303 ⑥群 738134262
相关视频

注意:本段内容须成功“回复本文”后“刷新本页”方可查看!

【R站译制】中文字幕 CG&VFX《透视的训练》提升艺术视觉感知力 Perspective 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 2【R站译制】中文字幕 CG&VFX《透视的训练》提升艺术视觉感知力 Perspective 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 3【R站译制】中文字幕 CG&VFX《透视的训练》提升艺术视觉感知力 Perspective 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 4【R站译制】中文字幕 CG&VFX《透视的训练》提升艺术视觉感知力 Perspective 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 5

 


QQ㊀群: 240424174;QQ㊁群: 749250816;QQ㊂群: 542382043;
㊄群: 860166303;⑥群: 738134262 ⑦群 750397184
常见问题:1、文件解压请使用Winrar5.5版本以上解压;
2、视频播放有声音无画面,请了解下PotPlayer播放器;
3、回复仍不可见隐藏内容,请使用邮箱注册登录;
R大技术站 , 版权所有,如未注明 , 均为原创,如需转载请注明来源!
喜欢 (12)
[itdiy@qq.com]
分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
(298)个小伙伴在吐槽
 1. 333
  MeeGo2019-10-11 02:00 (2天前)回复 Windows 10 | Firefox浏览器 69.0
 2. 66666666666666
  64654651652019-10-09 11:19 (3天前)回复 Windows 10 | 搜狗浏览器 2.X
 3. 工匠Hae
  66666666666666666666666666666
  工匠Hae2019-10-07 08:33 (5天前)回复 Windows 10 | Chrome 70.0.3538.102
 4. 感謝分享
  littlepig2019-10-03 12:52 回复 Windows 10 | Chrome 69.0.3497.81
 5. 好东西 要学习 学习看看
  Yang扬2019-09-29 20:52 回复 Windows 10 | Chrome 70.0.3538.25
 6. 签到成功!签到时间:2019-09-19 13:29:19,每日打卡,生活更精彩哦~
  hansionsw2019-09-23 13:19 回复 Windows 10 | Chrome 76.0.3809.132
 7. 签到成功!签到时间:2019-09-19 13:29:19,每日打卡,生活更精彩哦~
  T.T.2019-09-19 13:29 回复 Windows 10 | Chrome 69.0.3497.100
 8. 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
  T.T.2019-09-19 13:28 回复 Windows 10 | Chrome 69.0.3497.100
 9. 66666666666666666666666666666666
  tttlimei2019-09-19 10:53 回复 Windows 7 | Chrome 76.0.3809.132
 10. 6666666666666666
  zhyh69182019-09-17 14:56 回复 Windows 7 | Firefox浏览器 69.0
 11. 666
  jack2019-09-17 06:58 回复 Linux | Chrome 74.0.3729.136
 12. 666
  4662019-09-17 03:32 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 13. 66666666666666666
  tune01282019-09-14 11:25 回复 Windows 10 | 搜狗浏览器 2.X
 14. 6666
  haiyang2019-09-10 14:43 回复 Windows 10 | Chrome 76.0.3809.132
 15. nb
  孤单滴路人2019-09-05 18:06 回复 Windows 7 | Chrome 76.0.3809.132
 16. 感谢分享66666
  czheiko2019-09-05 13:21 回复 Windows 10 | Chrome 70.0.3538.102
 17. 感谢分享
  aomie2019-09-02 10:52 回复 Windows 7 | Chrome 70.0.3538.25
 18. 11
  sunyuhe2019-09-01 18:01 回复 Windows 10 | Chrome 65.0.3325.146
 19. 大佬的教程真不错
  1234像首歌2019-08-31 13:05 回复 Windows 8 | Chrome 71.0.3578.98
 20. 6666666666666666
  17890653152019-08-27 19:49 回复 Windows 10 | Chrome 76.0.3809.100
 21. 000
  平(]﹏[)心2019-08-26 19:05 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 22. 666666666666666666
  kevinsky13022019-08-22 19:16 回复 Windows 10 | Chrome 74.0.3729.169
1 10 11 12