【R站译制】CG&VFX 漫威大片《黑豹》Black Panther 贝塔数码幕后视效解析 视频教程 免费观看

视效后期 Mr.R 3个月前 (07-03) 1311次浏览 已收录 101个评论 扫描二维码

【R站译制】CG&VFX 漫威大片《黑豹》Black Panther 贝塔数码幕后视效解析  视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 1

 

教程简介
视频名称 黑豹》幕后视效解析
章节时长 00:04:15
视频讲师 Betta Digital 贝塔数码
视频语言 中文字幕
程序版本
工程文件
课程价格 998元 免费
其他说明 反正你们也不看系列,来自贝塔数码的《黑豹》幕后视效解析,带你了解影视背后的你所不知道的秘密。希望能够帮助大家拓展 CG&VFX 视野,提升鉴赏的能力和艺术水平,获得创作灵感,并深入了解相关技术,提升学习兴趣,感谢你的支持和关注,我们会继续努力!
QQ㊀群:240424174 ㊁群:749250816 ㊂群:542382043 ㊄群:860166303 ⑥群 738134262
相关视频

注意:本段内容须成功“回复本文”后“刷新本页”方可查看!

【R站译制】CG&VFX 漫威大片《黑豹》Black Panther 贝塔数码幕后视效解析  视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 2【R站译制】CG&VFX 漫威大片《黑豹》Black Panther 贝塔数码幕后视效解析  视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 3【R站译制】CG&VFX 漫威大片《黑豹》Black Panther 贝塔数码幕后视效解析  视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 4【R站译制】CG&VFX 漫威大片《黑豹》Black Panther 贝塔数码幕后视效解析  视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 5

 


QQ㊀群: 240424174;QQ㊁群: 749250816;QQ㊂群: 542382043;
㊄群: 860166303;⑥群: 738134262 ⑦群 750397184
常见问题:1、文件解压请使用Winrar5.5版本以上解压;
2、视频播放有声音无画面,请了解下PotPlayer播放器;
3、回复仍不可见隐藏内容,请使用邮箱注册登录;
R大技术站 , 版权所有,如未注明 , 均为原创,如需转载请注明来源!
喜欢 (6)
[itdiy@qq.com]
分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
(101)个小伙伴在吐槽
 1. 秀得一逼 :grin:
  Kevin chou2019-07-16 21:31 回复 Mac OS X | Safari浏览器 605.1.15
 2. 6666666666666666666666
  小半2019-07-15 23:16 回复 Windows 10 | 搜狗浏览器 2.X
 3. 66666666666666
  twolovexin42019-07-15 14:43 回复 Windows 10 | Chrome 75.0.3770.100
 4. 那个!!!!!!人家叫维塔.........不叫贝塔,伽马晕死在路上了
  sadas2019-07-14 19:02 回复 Mac OS X | Safari浏览器 605.1.15
  • Mr.R
   Betta?Weta?
   Mr.R2019-07-16 22:57 回复 Windows 10 | Chrome 72.0.3626.119
 5. 秀的不谈
  teamGAIM2019-07-14 18:14 回复 Windows 10 | Chrome 75.0.3770.100
 6. 厉害了
  努力努力在努力2019-07-13 14:57 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.26
 7. 。。。。。。。。。。。。
  syz2019-07-13 14:06 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 8. 参考咿呀
  尔康果果2019-07-11 16:11 回复 Windows 7 | Chrome 73.0.3683.86
 9. 我去恶趣味
  45452019-07-11 12:43 回复 Windows 10 | Chrome 58.0.3029.110
 10. 谢分享 跟大神学习
  mr3851079122019-07-10 04:27 回复 Windows 10 | Chrome 75.0.3770.100
 11. 6666666666666666666
  Doncer2019-07-09 22:29 回复 Windows 10 | Chrome 49.0.2623.75
 12. 1111111111111
  cxq8149696822019-07-09 15:44 回复 Windows 10 | Chrome 74.0.3729.131
 13. 666
  tmac2019-07-09 15:33 回复 Mac OS X | Maxthon 浏览器5.1.134
 14. 6666666666666
  haizhi20082019-07-09 14:41 回复 Windows 8.1 | Chrome 75.0.3770.100
 15. 666666666
  cd2019-07-09 14:24 回复 Windows 10 | Chrome 68.0.3440.106
 16. 66666666
  5555552019-07-09 11:41 回复 Mac OS X | Chrome 75.0.3770.100
 17. 66666666
  white_box2019-07-08 14:25 回复 Windows 7 | Chrome 75.0.3770.100
 18. 66666666
  Kevin2019-07-08 11:53 回复 Windows 10 | Chrome 75.0.3770.100
 19. 66666666666666
  纸鸳em2019-07-08 10:23 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 20. 6666666666666666666
  BlackHoleD132019-07-08 08:07 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 21. 66666666666666666
  cpp22112019-07-07 18:02 回复 Windows 7 | Chrome 70.0.3538.25
 22. 36666666666666666
  6662019-07-07 11:54 回复 Windows 10 | Chrome 69.0.3497.100
 23. 23333
  XH小黑2019-07-07 11:51 回复 Windows 7 | Chrome 47.0.2526.106
 24. 李起风
  66666666666666666
  李起风2019-07-07 10:46 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 25. 66666666666666666666666666
  lyly82019-07-06 21:08 回复 Windows 7 | Chrome 75.0.3770.100
1 2 3 4