【R站译制】中文字幕 《多边形与3D游戏》Polygons & 3D Games 基础知识 视频教程 免费观看

建模视频 Mr.R 1年前 (2018-08-21) 7499次浏览 已收录 247个评论 扫描二维码

【R站译制】中文字幕 《多边形与3D游戏》Polygons & 3D Games 基础知识 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 1

教程简介
课程名称 《多边形与3D游戏》Polygons & 3D Games
章节时长 00:07:44
课程讲师 国外大神
课程语言 中文字幕
程序版本 基础理论
工程文件
课程价格 198.00元 限时免费
课程说明 本次为大家带来的是多边形在3D游戏中应用的,一些基本理论知识,内容比较浅显易懂,希望能帮你对CG &  VFX有更多的了解,感谢大家对R站的关注和支持。
QQ㊀群:240424174 ㊁群:749250816

注意:本段内容须成功“回复本文”后“刷新本页”方可查看!

【R站译制】中文字幕 《多边形与3D游戏》Polygons & 3D Games 基础知识 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 2【R站译制】中文字幕 《多边形与3D游戏》Polygons & 3D Games 基础知识 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 3【R站译制】中文字幕 《多边形与3D游戏》Polygons & 3D Games 基础知识 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 4【R站译制】中文字幕 《多边形与3D游戏》Polygons & 3D Games 基础知识 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 5【R站译制】中文字幕 《多边形与3D游戏》Polygons & 3D Games 基础知识 视频教程 免费观看 - R站|学习使我快乐! - 6


QQ㊀群: 240424174;QQ㊁群: 749250816;QQ㊂群: 542382043;
㊄群: 860166303;⑥群: 738134262 ⑦群 750397184
常见问题:1、文件解压请使用Winrar5.5版本以上解压;
2、视频播放有声音无画面,请了解下PotPlayer播放器;
3、回复仍不可见隐藏内容,请使用邮箱注册登录;
R大技术站 , 版权所有,如未注明 , 均为原创,如需转载请注明来源!
喜欢 (6)
[itdiy@qq.com]
分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
(247)个小伙伴在吐槽
 1. 66666666
  刘子豪2019-12-08 12:33 (4小时前)回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 2. 66666666666666666
  12019-11-27 17:41 回复 Windows 10 | 搜狗浏览器 2.X
 3. 学习使我快乐
  1372482019-11-27 12:57 回复 Windows 7 | Chrome 63.0.3239.132
 4. 666666
  大猪佩奇2019-11-23 21:47 回复 Windows 10 | Chrome 64.0.3282.140
 5. 66666666666
  早点睡2019-11-20 14:09 回复 Windows 10 | Chrome 70.0.3538.25
 6. 优秀
  萤火科研2019-11-19 23:07 回复 Windows 7 | Chrome 72.0.3626.119
 7. 666666666666666666
  见蕉拆蕉2019-11-14 13:47 回复 Windows 10 | Chrome 69.0.3497.100
 8. 66666
  kksunrain2019-11-11 17:56 回复 Windows 10 | Chrome 70.0.3538.25
 9. 66666666666666666666666666666666666666
  Astralzn2019-11-09 22:43 回复 Windows 10 | Chrome 70.0.3538.25
 10. 6666666
  Astralzn2019-11-09 22:42 回复 Windows 10 | Chrome 70.0.3538.25
 11. 66666
  woomin19862019-11-09 06:55 回复 Mac OS X | 微信浏览器 7.0.8
 12. 看着很震撼,学习!
  Naomi2019-10-29 17:01 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 13. thaaaaaaaaaaaaaaaaanx!
  quasAr2019-10-17 23:02 回复 Windows 10 | Chrome 64.0.3282.140
 14. 建模爽,一直建模一直卡
  Gz_ing7772019-10-12 20:44 回复 Windows 10 | Chrome 77.0.3865.90
 15. 谢谢分享
  17HHH2019-10-12 13:49 回复 Windows 7 | Chrome 70.0.3538.25
 16. 建模让人快乐
  power20842019-10-12 12:51 回复 Windows 7 | Chrome 73.0.3683.86
 17. 696666666666666666666666666666666
  lokuss2019-10-10 19:58 回复 Windows 7 | Chrome 63.0.3239.132
 18. 感谢啊啊啊
  失忆者0号2019-10-04 11:50 回复 Windows XP | 360浏览器 SE
 19. :mrgreen:
  昨夜西风又一年2019-10-03 22:49 回复 Windows 10 | Chrome 64.0.3282.140
 20. 666666666
  wuxin2019-09-28 11:16 回复 Windows 10 | Chrome 70.0.3538.25
 21. 666
  HPJ2019-09-25 09:58 回复 Windows 10 | Chrome 69.0.3497.100
 22. 感谢分享!
  xxbgwxz2019-09-24 10:37 回复 Windows Vista | Opera 9.80
1 8 9 10