CG赏析: Mercedes Benz(梅赛德斯·奔驰) – Stronger Than Time 宣传片中的动效分解 参考学习视频

国外作品 Mr.R 2年前 (2018-04-12) 8170次浏览 已收录 200个评论 扫描二维码

CG赏析: Mercedes Benz(梅赛德斯·奔驰) - Stronger Than Time 宣传片中的动效分解 参考学习视频 - R站|学习使我快乐! - 1

来自Mercedes Benz(梅赛德斯·奔驰) – Stronger Than Time
商业宣传片中的动效分解参考视频 (更新第二2部分),
看了也不会系列,希望能帮助开阔CG&VFX的设计思路。

下载地址

注意:本段内容须成功“回复本文”后“刷新本页”方可查看!

CG赏析: Mercedes Benz(梅赛德斯·奔驰) - Stronger Than Time 宣传片中的动效分解 参考学习视频 - R站|学习使我快乐! - 2

CG赏析: Mercedes Benz(梅赛德斯·奔驰) - Stronger Than Time 宣传片中的动效分解 参考学习视频 - R站|学习使我快乐! - 3

CG赏析: Mercedes Benz(梅赛德斯·奔驰) - Stronger Than Time 宣传片中的动效分解 参考学习视频 - R站|学习使我快乐! - 4

CG赏析: Mercedes Benz(梅赛德斯·奔驰) - Stronger Than Time 宣传片中的动效分解 参考学习视频 - R站|学习使我快乐! - 5

CG赏析: Mercedes Benz(梅赛德斯·奔驰) - Stronger Than Time 宣传片中的动效分解 参考学习视频 - R站|学习使我快乐! - 6

 


QQ㊀群: 240424174;QQ㊁群: 749250816;QQ㊂群: 542382043;
㊄群: 860166303;⑥群: 738134262 ⑦群 750397184
常见问题:1、文件解压请使用Winrar5.5版本以上解压;
2、视频播放有声音无画面,请了解下PotPlayer播放器;
3、回复仍不可见隐藏内容,请使用邮箱注册登录;
R大技术站 , 版权所有,如未注明 , 均为原创,如需转载请注明来源!
喜欢 (7)
[itdiy@qq.com]
分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
(200)个小伙伴在吐槽
 1. 666666666666666
  wanmeicg2019-11-07 11:28 (2天前)回复 Windows 10 | Chrome 69.0.3497.100
 2. 6666666666666
  qwezzz07262019-11-04 22:35 (5天前)回复 Windows 10 | Chrome 78.0.3904.70
 3. 签到成功!签到时间:2019-10-31 14:32:52,每日打卡,生活更精彩哦~
  萨达阿斯顿2019-10-31 14:32 回复 Windows 10 | Chrome 77.0.3865.120
 4. 6666666666666666
  凤凰涅槃2019-10-15 11:26 回复 Windows 10 | 搜狗浏览器 2.X
 5. 06666666666
  ~☆#@!符号2019-10-14 14:20 回复 Windows 10 | 搜狗浏览器 2.X
 6. 22332
  2019-09-23 13:35 回复 Windows 10 | 搜狗浏览器 2.X
 7. 观看
  lili2019-09-18 16:03 回复 Windows 7 | Chrome 63.0.3239.132
 8. 看看先
  Bahamut2019-09-14 10:31 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 9. 66666666666
  Bahamut2019-09-14 10:30 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 10. 66666666666
  yuanmin77882019-09-06 15:06 回复 Windows 10 | 搜狗浏览器 2.X
 11. ???????????
  C小白2019-09-02 10:31 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.26
 12. 1
  sunyuhe2019-09-01 20:21 回复 Windows 10 | Chrome 65.0.3325.146
 13. 看看先
  qingyixuan2019-08-23 10:35 回复 Windows 7 | Chrome 70.0.3538.110
 14. 6666666666666666666
  lijunxiu2019-08-20 18:07 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 15. 看看先
  艾哈2019-08-20 18:02 回复 Windows 10 | Chrome 73.0.3683.86
 16. 看看先
  JINKY方2019-08-19 11:46 回复 Windows 7 | Chrome 63.0.3239.132
 17. 6666
  AM2019-08-17 10:20 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 18. 11111
  bin2019-08-15 13:32 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 19. 下载
  Dёぐilん2019-08-15 12:00 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 20. 666666
  Dёぐilん2019-08-15 12:00 回复 Windows 10 | Chrome 63.0.3239.132
 21. 6666666666666666666666666
  lucien08082019-08-09 14:06 回复 Windows 7 | 搜狗浏览器 2.X
 22. 厉害了
  Lucien2019-08-08 14:06 回复 Windows 7 | 搜狗浏览器 2.X
 23. 666666666666666666666
  Lucien2019-08-08 14:06 回复 Windows 7 | 搜狗浏览器 2.X
 24. 很喜欢这个广告,太棒了
  jason_kon2019-08-05 23:31 回复 Windows 7 | Chrome 69.0.3497.100
 25. 666666666666
  saior2019-07-29 09:17 回复 Windows 7 | Firefox浏览器 68.0
1 6 7 8